leden | evenementen | sponsors | gastenboek | varia | home

REGLEMENT WTC V VOOR XII


WTC V voor XII is een vriendenkring zonder winstoogmerk, die aan elk lid de gelegenheid biedt om aan sportieve ontspanning te doen door middel van gezamelijke fietstochten.

De club wordt bestuurd door een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een aantal bestuursleden. De fondsen van de club worden door dit bestuur beheerd en zijn ter ieders inzage bij de penningmeester. Om tot het bestuur te kunnen toetreden, moet men minstens één jaar lid zijn en om het voorzitterschap te kunnen waarnemen, dient men minstens één jaar bestuurslid te zijn.

De club is toegankelijk voor iedereen, zowel voor dames als heren, vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Er wordt gefietst op zondagvoormiddag tenzij vooraf anders meegedeeld. Ritten in clubverband, start om 9.00u stipt en aankomst om rond 5 voor 12.00u aan herberg ’t Oud Melsen. Wijzigingen worden op voorhand meegedeeld.

Het programma en de snelheid zijn prioriteit van de regelmatigste deelnemers.

Iedereen is verplicht een valhelm te dragen. Personen die als niet – lid meerijden moeten achteraan de groep fietsen, tenzij de wegkapitein hen een andere plaats toewijst. Ze mogen in geen geval aan de kop van de groep rijden! PotentiĆ«le leden krijgen ruimschoots de tijd om al dan niet toe te treden tot de club. Het bestuur bepaalt, rekening houdend met alle factoren, wanneer deze proefperiode om is.
Het bestuur heeft het recht bepaalde personen te weren of uit de club te zetten.

Op het einde van het seizoen zal tijdens het souper de rittenkampioen gehuldigd worden. De kampioen wordt door het bestuur gekozen naar rato van het aantal gereden km’s, de inzet, de groepsgeest, de inbreng binnen de club…

De club blijft bestaan zolang er minstens 8 leden zijn. De uitrusting blijft eigendom van de leden. De gezamelijke eigendommen worden verkocht; de opbrengst hieruit plus de resterende fondsen zullen geschonken worden aan een creatieve instelling.

Geen borg voor bestaande leden.
Nieuwe leden:

Bestelde kledij die niet binnen een termijn van 2 maanden afgehaald wordt, ben je kwijt en komt terecht bij de reservekledij.

De verantwoordelijkheden:

Van het bestuur :

Aanwezig zijn op de vergaderingen. Orde en tucht handhaven tijdens de ritten. Hulp bieden bij het organiseren van de activiteiten.

Van de leden :

Deze dienen zich te gedragen naar de richtlijnen van de parcoursverantwoordelijke en van de wegkapitein. Het is ten strengste verboden de wegkapiteins aan de leiding voorbij te fietsen. Wanneer langs het parcours een zware helling of berg voorkomt zal dit op voorhand worden aangekondigd. Bij dergelijke situatie mogen de wielertoeristen na toelating van de wegkapitein de beklimming op eigen tempo aanvatten.
Boven op de helling dient er gewacht te worden op de laatste deelnemer, om vervolgens in gesloten formatie verder te rijden.

Er dient steeds rekening gehouden met Art. 43 en Art. 43bis van het verkeersreglement.
Boetes en overtredingen vallen ten laste van de deelnemer.

Denk eraan : Wielertoeristen zijn weggebruikers en geen wielrenners !