Souper
Wegkapiteins
Kledij
Taakverdeling
Vergunning
Lidgeld
Uitrusting

 

Souper

De souper voor 2010 is VOORLOPIG gepland (nog niet gereserveerd!) op zaterdag 20 november 2009 om 19u in banketzaal Van Caneghem, Oude Gaversesteenweg 2, Merelbeke.

Wegkapiteins

De huidige wegkapiteins zijn :
Boterdaele Bertrand - Courteyn Hervé - De Noyette Pascal - Van Caester Patrick - Wauters Guido – Ronsse Werner
De verantwoordelijkheid en het werk van de wegkapitein kan je in art 43 bis nog eens nalezen.
Er werd gevraagd om steeds een wegkapitein vooraan, in het midden en achteraan te hebben.

Kledij

Wat kan je bestellen?

Iedere fietser krijgt in de toekomst een budget op basis van zijn/haar gereden km's waarmee hij/zij kledij kan bestellen bij de verantwoordelijke.

Bonussysteem (sinds siezoen 2009)

  1. 1000 km = € 30
  2. 1500 km = € 45
  3. 2000 km = € 60


Administratie rittenlijst

Leden die elders gaan fietsen en minstens met 5 zijn, krijgen de km’s van de rit die 5 voor 12 rijdt.

Wie een rit slechts voor een gedeelte meerijdt, verwittigt een wegkapitein bij het afhaken. De effectief meegereden km’s worden genoteerd.

Wanneer iemand op het einde van een rit iets vroeger afhaakt om rechtstreeks naar huis te fietsen, dan worden de km’s van de volledige rit toegekend. (In geval van discussie bepaalt het bestuur of de volledige km’s al dan niet toegekend worden.) 

Als Gertjan of zijn backup niet aanwezig zijn, dan is het de taak van de ritverantwoordelijke om de aanwezigheden zo snel mogelijk door te geven aan Gertjan.


Taakverdeling

Voorzitter: Werner Van de Cauter

Delegeren en opvolgen van de vergaderingen en het bestuur van de club.
Verantwoordelijke rittenkalender en webmaster.

Secretaris: Patrick Van Caester

Bijhouden van de ledenlijst. Verantwoordelijk voor vergunningen en verzekeringen. Contactpersoon tussen de club en de WBV.

Penningmeester: Boterdaele Lieve

Ontvangen en opvolgen van de betalingen van de lidgelden en de waarborgen. Doet alle geldtransacties tijdens een activiteit. Staat ook in voor de bestelling van de clubkledij.

Het bestuur: bestuursleden

De bestuursleden nemen zo constructief mogelijk deel aan de vergaderingen en staan achter de genomen beslissingen.

Hervé Courteyn: verantwoordelijke drukwerk

Gertjan De Bruycker: verantwoordelijke rittenlijst.


Om onze site up to date te houden vragen we zoveel mogelijk input van de leden. Vooral wie eens in zijn pen wil kruipen wordt zeer gewaardeerd. Ook fotomateriaal is meer dan welkom.

Vergunning

Aangezien we niet meer aan de gewenste 30 leden komen om een korting te bekomen, stellen we voor dat elk lid zelf zijn vergunning (kostprijs 25 euro) aanvraagt via de site www.wielerbondvlaanderen.be.
Wat heb je hiervoor nodig: Je vergunning (geel kaartje) van dit jaar voor je inschrijvingsnr dat rechtsboven staat en je SIS kaart waarop je rijksregisternr staat. In principe wanneer je je naam intikt wordt automatisch het stamnummer van de club ingevuld. Indien dit niet het geval zou zijn, kan je steeds terecht bij onze secretaris.

Lidgeld

Geen borg voor bestaande leden.
Nieuwe leden:

Het lidgeld voor 2010 (25 euro) mag gestort worden op de nieuwe rekening van de club met de vermelding van “lidgeld 2010+ je naam”.
Het reknr is 890-5740950-36.

Vragen of problemen, raadpleeg onze secretaris.

top