leden | evenementen | sponsors | varia | home
Souper
Wegkapiteins
Kledij
Taakverdeling
Vergunning
Lidgeld
Uitrusting

Souper

Het jaarlijks souper gaat elk jaar door op de derde zaterdag van november. Verdere details worden jullie per e-mail bezorgd.

Wegkapiteins

De huidige wegkapiteins zijn :
Courteyn Hervé - Van Caester Patrick - Wauters Guido – Ronsse Werner - Alex Greps.
De verantwoordelijkheid en het werk van de wegkapitein kan je in art 43 bis nog eens nalezen.
Er werd gevraagd om steeds een wegkapitein vooraan, in het midden en achteraan te hebben.

Kledij

Wat kan je bestellen?

Iedere fietser krijgt een budget op basis van zijn/haar gereden km's waarmee hij/zij kledij kan bestellen bij de verantwoordelijke.
Bestelde kledij die niet binnen een termijn van 2 maanden afgehaald wordt, ben je kwijt en komt terecht bij de reservekledij.

Bonussysteem

  1. 1000 km = € 30
  2. 1500 km = € 45
  3. 2000 km = € 60


Administratie rittenlijst

Leden die elders gaan fietsen en minstens met 5 zijn, krijgen de km’s van de rit die 5voor12 rijdt.

Wie een rit slechts voor een gedeelte meerijdt, verwittigt een wegkapitein bij het afhaken. De effectief meegereden km’s worden genoteerd.

Wanneer iemand op het einde van een rit iets vroeger afhaakt om rechtstreeks naar huis te fietsen, dan worden de km’s van de volledige rit toegekend. (In geval van discussie bepaalt het bestuur of de volledige km’s al dan niet toegekend worden.) 

Als Geert of zijn backup niet aanwezig zijn, dan is het de taak van de ritverantwoordelijke om de aanwezigheden zo snel mogelijk door te geven aan Geert.


Taakverdeling

Voorzitter: Werner Van de Cauter

Delegeren en opvolgen van de vergaderingen en het bestuur van de club.
Verantwoordelijke rittenkalender, back-up rittenlijst, webmaster.

Secretaris: Patrick Van Caester

Bijhouden van de ledenlijst. Verantwoordelijk voor vergunningen en verzekeringen. Contactpersoon tussen de club en de WBV.

Penningmeester: Boterdaele Lieve

Ontvangen en opvolgen van de betalingen van de lidgelden en de waarborgen. Doet alle geldtransacties tijdens een activiteit. Staat ook in voor de bestelling van de clubkledij.

Het bestuur: bestuursleden

De bestuursleden nemen zo constructief mogelijk deel aan de vergaderingen en staan achter de genomen beslissingen.

Hervé Courteyn: verantwoordelijke drukwerk

Geert Van Den Broecke: verantwoordelijke rittenlijst.


Om onze site up to date te houden vragen we zoveel mogelijk input van de leden. Vooral wie eens in zijn pen wil kruipen wordt zeer gewaardeerd. Ook fotomateriaal is meer dan welkom.

Vergunning

Aanvragen via onze secretaris. Mogelijkheid tot familievergunning.

Lidgeld

Geen borg voor bestaande leden.
Nieuwe leden:


Vragen of problemen, raadpleeg onze secretaris.

top